logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES07.1 Slatinné brezové lesy

Asociácia: Eriophoro vaginati-Betuletum pubescentis, zväz: Betulion pubescentis, trieda: Alnetea glutinosae
Riedke rašelinné brezové lesíky s brezou plstnatou (Betula pubescens) sú na Slovensku najlepšie vyvinuté v podhorí Vysokých Tatier
Popradská kotlina, NPR Mokriny, (820 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 27.6.2006
Zväz: Betulion pubescentis, trieda: Alnetea glutinosae
Brezový les v jesennom aspekte s brezou previsnutou (Betula pendula) a brezou plstnatou (B. pubescens), v podraste dominuje bezkolenec belasý (Molinia caerulea agg.) a hustý koberec rašeliníkov (Sphagnum ssp.)
Borská nížina, Lakšarská Nová Ves, NPR Zelienka, (200 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9. 11. 2008
Zväz: Betulion pubescentis, trieda: Alnetea glutinosae
V hustých vankúšoch rašelinníkov rastie breza (Betula pubescens) a krušina jelšová (Frangula alnus) tvoriace rozvolnený lesík v podraste s hojným bezkolencom belasým (Molinia caerulea) a veľmi zriedkavo sa vyskytujúcim druhom páperníkom pošvatým (Eriophorum vaginatum).
Malé Karpaty, Šenkárka nad Limbachom, (570 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 23.5.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007