logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES03.7 Dubovo-cerové lesy

Zväz: Quercion confertae-cerris, trieda: Querco-Fagetea
Dubina s výrazným zastúpením cera, v podraste s medničkou jednokvetou (Melica uniflora), lipkavcom Schultesovým (Galium schultesii) a vzácnym výskytom modrušky pošvatej (Limodorum abortivum)
Štiavnické vrchy, Nová Dedina, Žuhračka, (420 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 16.5.2007
Zväz: Quercion confertae-cerris, trieda: Querco-Fagetea
Teplomilná cerina
Štiavnické vrchy, Bohunice, Bohunický Roháč, (460 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 15.5.2007
Asociácia: Quercetum petraeae-cerris, zväz: Quercion confertae-cerris, trieda: Querco-Fagetea
Teplomilný dubovo-cerový sucholes na vyvýšenom hrebienku. Jarný aspekt oživuje prvosienka jarná (Primula veris)
Burda, NPR Leliansky les, (230 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007