logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES06.3 Lesostepné borovicové lesy

Asociácia: Brachypodio pinnati-Pinetum sylvestris, zväz: Festuco-Pinion sylvestris, trieda: Dicrano-Pinetea
Borovicový les s bohatou populáciou druhu lykovec voňavý (Daphne cneorum)
Svit, vrch Baba (ca. 900 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 16.5.2009
Asociácia: Brachypodio pinnati-Pinetum sylvestris, zväz: Festuco-Pinion sylvestris, trieda: Dicrano-Pinetea
Borovicový les so vzácnym výskytom početných boreálnych elementov radu Ericales (napr. jednokvietok veľkokvetý (Moneses uniflora), hniliak smrekový (Monotropa hypopitys), hruštica jednostranná (Orthilia secunda), hruštička zelená (Pyrola chlorantha), hruštička okrúhlolistá (P. rotundifolia)
Svit, Baba (900 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 22.8.2008
Asociácia: Brachypodio pinnati-Pinetum sylvestris, zväz: Festuco-Pinion sylvestris, trieda: Dicrano-Pinetea
Borovicové lesy na svahoch vnútrokarpatských kotlín sú sekundárneho pôvodu, ale druhovo veľmi pestré. V podraste dominujú trávy, mrvica peristá (Brachypodium pinnatum), smlz trsťovníkovitý (Calamagrostis arundinacea), smlz pestrý (C. varia), farebný aspekt dodávajú jagavka vetvistá (Anthericum ramosum), astra spišská (Aster amelloides), lazerník širokolistý (Laserpitium latifolium), čermeľ lesný (Melampyrum sylvaticum). Vzácna je účasť druhov ako smrečinec plazivý (Goodyera repens) alebo hruštica jednostranná (Orthilia secunda).
Liptovská kotlina, Kozie chrbty pri Liptovskom Hrádku (664 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 8. 7. 2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007